08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

En upplyftande och intressant kurs för dig som jobbar med kundservice.

Det handlar om god service, samarbete, professionellt och säljande kundbemötande att skapa så hög grad av kundlojalitet som det bara går,
samt att få en ”nytändning”.

Säljutbildning för dig inom kundservice som vill lära dig inspirera till ökad försäljning i kundmötet,Är det här du? Du arbetar med olika typer av kundkontakter. Du vet att du kan mer och vill få konkreta råd, tips och framförallt träning i hur man bemöter såväl kunder som kolleger. Du vill känna dig säkrare i olika besvärliga situationer och få ny inspiration till att tänka kundmedvetet och att ständigt orka vara på topp.

Vi arbetar med det du kan göra för att:

 • Bli en kundservicemedarbetare i världsklass och se din viktiga roll som företagets ansikte utåt.
 • Känna dig säkrare och mer professionell i din samtalshantering genom konkreta tips och råd för effektiv och kundvänlig kommunikation.
 • Ständigt ha kundens/företagets bästa för ögonen, vad förväntar sig just den här kunden och hur stämmer det överens med ditt företags kundpolicy.
 • Bidra till att kunden återkommer, igen och igen.
 • Sälja in dina tankar och idéer om hur ni kan utveckla er kundbemötande internt.
 • Hantera besvärliga samtalssituationer.
 • Skapa positiva avtryck i dina kundmöten.
 • Orka låta inspirerad och engagerad dygnet runt.
 • Se vad som utmärker den bästa ”säljaren”? – Vem vill du vara?
 • Kunden ska känna sig lyssnad på, omhändertagen och bli knuten till just ditt företag.
 • Skaffa rutiner som hjälper er att skapa en positiv atmosfär och ha roligare på jobbet.
 • Bibehålla och utveckla din egen positiva attityd.

Målet är att var och en ska gå hem med verktyg som påverkar och inverkar.

Kursledare Säljande och inspirerande kundmöten Ingegerd Hedberg

Kursledare Ingegerd Hedberg

Det här får du:

 • Utbildning och påminnelse om vad du alltid bör tänka på som kundservicemedarbetare.
 • Kunskap om hur man kan styra samtalen.
 • Idéer för hur du kan samarbeta än bättre och göra din stämma hörd.
 • Ökad medvetenhet om ditt eget beteende din egen attityd, hinder och förutsättningar för ännu bättre kundservice.
 • Ökad insikt om hur våra känslor lyser igenom – känslor ”smittar ”.
 • Kunskap om hur gör man för att hjälpa kunden att köpa mer och att höra det som inte sägs – lyssna efter säljsignaler – våga be om ordern.
 • Nya ögon och öron att se och lyssna med – kanske en tålamodsinjektion.
 • Tips och råd om behändiga formuleringar både i mejl och samtal.
 • Kort sagt, ni får många kloka tankar och kunskap om hur man utvecklar er kundservice och använder den optimalt!