Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 08 september 2022


Projektledningskurs för administratörer

Projektledningskurs för administratörer

Under två intensiva och lärorika heldagar får du lära dig hur man leder projekt framgångsrikt och vad som krävs/förväntas av dig som projektledare. Du kommer att få användbara modeller och verktyg som gör att du kan driva och leda (administrativa) projekt inom din egen arbetsplats. Vi varvar kortare teoripass med övningar såväl individuellt som i grupp.

Är det här du?

 • Du vill kunna använda projektarbetsformen när du ser utvecklings- och förändringsmöjligheter på din arbetsplats/alt. får i uppdrag att leda ett nytt projekt.
 • Du är villig att driva och ta på dig ansvaret som projektledare.
 • Du vill ha kunskap och verktyg när det gäller struktur och projektorganisation.
 • Du vill veta mer om gruppdynamik, få tips, råd och idéer kring hur du får folk med dig respektive skapar ett kreativt arbetsklimat.
 • Du vill få en ökad säkerhet och inspiration att ta ett nytt steg!
Kursledare Carita Af Ekenstam

Kursledare Carita Af Ekenstam

Projektmodell – Det här får du under dag 1

 • Kunskap och kompetens kring vad ett projekt är, hur det drivs och vad som är viktigt att tänka på när det gäller arbetsform och organisation.
 • Genomgång av vilka faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt projekt och vilka fallgropar du ska se upp med.
 • En praktisk och konkret arbetsmodell för hur du formulerar mål, projektplan samt tid- och resursplan.
 • Vi går igenom din roll som projektledare och tydliggör vilket ansvar du har för olika delar i projektet.
 • När i ett projekt kan du ha användning för olika analysinstrument? Genomgång av några modeller och exempel på situationer i projektet, då du kan ha användning för dem!
 • Att avsluta och följa upp projektet är viktigt för att säkerställa resultat – en checklista över vad du som projektledare bör tänka på.
 • Det reflekterande ledarskapet.


Det här får du under dag 2

 • Riktlinjer för vad som är viktigt att tänka på när du ska leda människor och förhoppningsvis få dem att tycka att det är spännande och roligt med förändringsarbete och nytänkande.
 • En modell för vad som händer med människor i förändring och vad du kan göra för att lättare ta dig förbi motstånd och förvirring.
 • En viktig byggsten i projektarbete är delaktighet – idéer om hur man gör för att människor ska känna sig delaktiga.
 • Redskap för feedback, styrning och stöttning; t ex hur gör man med personer som inte följer givna riktlinjer, hur peppar man någon som misslyckats.
 • Vi arbetar med en teoretisk modell som du kan använda för att bättre förstå vad som händer i arbetsgruppen under olika faser.
 • Tankar och konkreta råd kring hur du kan förebygga och hantera konflikter som ev. uppstår.
 • Möjlighet att reflektera över olika personligheter och vad som är viktigt att tänka på i mötet med olika människor.

Det går inte längre att göra bokningar på det här evenemanget

Date posted: | Author: