Boka Colin Moon som talare, konferencier och moderator

Colin är den ni ska anlita när ni:

  • Vill få ett underhållande, inspirerande och insiktsfullt inslag i er konferens. Colin tar upp ett ämne som är relevant för de allra flesta av oss –  ’cross-border teamwork’ (att arbeta i internationella team).
  • Arbetar nordiskt. Colin belyser kulturskillnaderna och likheterna mellan de nordiska affärskulturerna.
  • Söker en moderator/konferencier i världsklass som fogar samman er internationella konferens med kunskap, kreativitet och humor.
Colin Moon pekar med stor precision ut vad som är "typiskt" svenskt.

Colin Moon pekar med stor precision ut vad som är ”typiskt” svenskt.

Exempel på populära teman för Colins unika föreläsningar.

The Swedes are strange and so am I

I denna föreläsning talar Colin Moon gärna om kulturella skillnader i allmänhet och om svenska egenheter i synnerhet.

Han vänder upp och ner på föreställningen om vad som är normalt beteende i arbetslivet – en nyttig och rolig lektion för svenskar, som oftast är övertygade om sin egen vanlighet och normalitet.  

Colin belyser hur man kan tänka kring internationella kundkontakter, mångkultur, ledarskap och mycket mer för att lyckas i dagens multikulturella affärsliv. För att kunna förstå kunder och kollegor i andra länder är första steget alltid en ökad självinsikt.

Alla är vi konstiga i någons ögon och uppfattas uti världen som ganska förvirrande. Svenskar är nog lite speciella i ett globalt perspektiv.

Föredraget hålls på svenska, engelska och en del svengelska.


Cracking the Nordic Code

Kulturkrockar, kommunikation och kulturkemi eller
Culture clashes, communication and cultural chemistry

Of course Swedes, Norwegians, Finns and Danes share a common business culture which is based on equality, efficiency and modesty. Scandinavians and Finns are deal-focused, informal and punctual. Indeed, the rest of the world considers the Nordic area often as one entity.

However, although the countries share many values and characteristics there are some subtle differences. Sometimes the subtle differences cause more confusion and irritation than big cultural differences. Colin Moon looks at some of the possible pitfalls in intra-Nordic business communication. He is also keen to stress the similarities which should form the basis for any successful Nordic cooperation.

Föredraget hålls på engelska. Svenska vid önskemål.


My collegue is a foreigner and so am I

Culture clashes, communication and cultural chemistry

This lecture is intended as a practical guide for everyone who faceevery day the frustrating differences in international business customs and practices.

Colin Moon aims to reduce that confusion and frustration by classifying international business norms and behaviour into logical patterns. He examines the principal areas which, sooner or later, affect the way we do business together. Colin also encourages us to examine ourselves and question our own ‘normality’.    

The lecture is designed to help us increase our intercultural awareness in the workplace. Colin invites us to a smorgasbord of possible explanations, thought-provoking theories and spot-on examples.

Language: English