08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Den stora utmaningen – att hålla utbildningen levande i vardagslivet. Kort och gott att göra en skillnad!

Så här jobbar vi:

 • Behovsinventering – utbildningsrådgivning
  Rätt person på rätt kurs, eller rätt kursledare på rätt koncept vid anpassad utbildning – gärna personligt eller via telefon eller chatt.
 • Alltid anpassat
  Före varje kurs skickas frågeformulär till alla deltagare, så att nivån blir perfekt för just denna grupp.
 • Små grupper på alla kurser gör att alla hinner få sina frågeställningar belysta och att kursen/ utvecklingsdagarna utmynnar i praktiska och konkreta tips och tankar.
 • Återkoppling
  Har du frågor eller funderingar efter utbildningen, är du alltid välkommen att ringa eller mejla kursledare eller oss på kontoret.
 • Uppföljning
  Du får möjlighet att skriva ett vykort till dig själv med en ”personlig handlingsplan” som du får ca en månad efter kursen, som en påminnelse till dig om vad du tänkte göra annorlunda.
 • Utvärdering via telefonsamtal och mejl till deltagare/chef.
 • Lär nytt, lär om och lär igen
  Möjlighet att ständigt fylla på kunskap och kraft via våra utvecklingsdagar, Business & Pleasure, som går en gång om året och alltid tar upp ämnen som kommunikation, effektivitet och personlig utvecklig.

Vilka är då Mercuri Kongress?
Vårt uppdrag är att hjälpa individer, företag och organisationer att bli mer effektiva, må bättre, och att vara mer framgångsrika, framförallt i kundmötet.

Vi jobbar för att hjälpa er att aldrig förtröttas i er iver att fortsätta lära nytt, lära om och att tillämpa nya kunskaper. Vi vet också att en stor utmaning ligger i att verkligen genomföra de förändringar man tänker sig efter en väl genomförd utbildning. Därför jobbar vi extra mycket med att följa upp våra utbildningar på en mängd olika sätt.

Mercuri Kongress har arbetat med kompetensutveckling för administration och kundservice i mer än 25 år. Vi får ofta höra att vi är ganska ensamma om den inriktningen.

Om ni vill att vi kommer till er, är ni så välkomna att mejla eller tala med Ingegerd.
ingegerd@mercuri-kongress.se eller 08-26 46 02.