08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Carita af Ekenstam och Ingegerd Hedberg har jobbat med utbildning i snart 30 år och de vill föra vidare sina kunskaper till, alerta personer som brinner för att både utveckla sig själva och andra..

De har haft förmånen att utbilda och utveckla tusentals personer genom åren, oftast med mycket goda resultat. De tycker fortfarande att det är otroligt givande när vi känner att vi åstadkommer en skillnad eller gör nytta för människor och organisationer.

Att ta vara på kunskapen hos kompetenta medarbetare genom att lära dem, att lära ut, är en klok investering.

Utbildningen passar också dig som driver eget företag och vill fortsätta utveckla dig själv i konsultrollen.

Det här är en utbildning för dig som ska driva förändringsarbete, där du behöver, planera och genomföra olika typer av utbildningsinsatser. Troligtvis har du stor kunskap inom ett specialområde men du kan också vara generalist.

Under våra 20 000 timmar (räknat tillsammans) har vi främst utbildat inom områden som; kundservice, effektivitet, förändringsarbete, kommunikation, projektledning och ledarskap.

Därför kommer utbildningen delvis att ta fasta på dessa områden samtidigt som vi jobbar med pedagogik och de modeller och metoder som vi funnit vara mest användbara.

I en uppföljning kan man tänka sig specialcoaching inom dessa områden.

 Efter utbildningen ska du

  • Känna dig säkrare i att driva förändringsarbete via utbildningsinsatser
  • Kunna hantera modeller som skapar inlärning och veta mer om hur du kan hjälpa människor att hantera sitt inbyggda motstånd mot förändringar
  • Ha testat och fått konkreta tips och återkoppling på ditt sätt att utbilda
  • Vara än mer kompetent i ditt sätt att jobba med människor

Utbildningen upplägg: Totalt 6 dagar uppdelat på 3 tillfällen med internat i Stockholm.

Förberedelse: En telefonintervju på ca 45 minuter om vad just du vill ha ut av den här utbildningen.

Steg 1 -Två dagar – Att driva förändringar, praktisk pedagogik och presentationsteknik.

Aktivt arbete i mellanperioden med en timmes telefoncoaching om du behöver.

Steg 2 – Två dagar – Att hantera motstånd, att skapa förtroende – att vara ärlig i sitt budskap, att motivera och engagera en grupp, metoder och modeller.

Aktivt arbete i mellanperioden med en timmes telefoncoaching om du behöver.

Steg 3 -Två dagar – Presentation i praktiken – Examination med konstruktiv återkoppling.

Du fortsätter jobba och experimentera och har möjlighet till en timmes telefoncoaching om du behöver……

Under kursens gång kommer du att få konkret hjälp och återkoppling på något ämnesområde eller avsnitt som du ska aktivt arbeta med.

Omfattning
Sex hela utbildningsdagar uppdelade på tre tillfällen i internatform, telefoncoachning och max 6 deltagare.