Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 26 maj 2020


Coachande ledarskap för dig som jobbar som team-ledare, kundservicechef, supportansvarig.
Coachande ledarskap är att hjälpa andra att hitta sin egen inre drivkraft och motivation genom att anpassa eller ändra på sitt eget sätt att vara utifrån person och situation.

Med ökad digitalisering gäller det att göra mycket av korta möten när vi verkligen har kontakt med kunderna. Kundservicemedarbetare behöver tindra och gnistra för att göra ett avtryck som gör att kunderna inte bara är nöjda utan så nöjda att de förblir trogna.

Är det här du?
Det här är kurs för dig som arbetar som chef, arbetsledare, teamledare, projektledare eller på annat sätt i en ledarroll med fokus på kundkommunikation i någon form. Du vill få handfasta tips, tankar och idéer som du direkt kan gå hem och använda i ditt dagliga arbete.

Du vill hitta sätt som passar just dig för att inspirera, leda och utveckla dina medarbetare till att alltid hålla den där höga servicenivån samtidigt som ni är effektiva och hinner ta hand om alla på så kort tid som möjligt.

Innehåll
Du får lära dig grunderna för vad som är coaching och i vilka situationer du kan använda hela eller delar av ett coachande förhållningssätt. Du får tips, konkreta verktyg och praktisk träning för att bli bättre på att coacha/leda och hjälpa individer/grupper att framtidsfokusera, tydliggöra mål, motivera/engagera och lösa problem eller finna nya uppslag.

Ledarskap för oss är ett praktiskt hantverk som kräver mod, kunskap, energi och förmåga att kommunicera.

Därför kommer vi att jobba med att:

 • Förstå grunden i hur man coachar – nå andra människor där de är.
 • Sälja in tankar och idéer.
 • Leda möten med hjälp av coaching.
 • Titta närmare på dig själv och din kommunikationsstil och få återkoppling på hur du kan upplevas av olika personer,
 • Hjälpa andra att hitta sin egen drivkraft och motivation.
 • Ställa kraftfulla frågor och utforska även det som inte är helt uppenbart.
 • Uppmuntra och fokusera på det positiva.
 • Styra samtal, sammanfatta och gå framåt mot önskat mål.
 • Att situationsanpassa ditt ledarskap för att nå fram till olika personlighetstyper.
 • Konfliktlösning via Kärnkvalitéer som modell
 • Ställa krav på ett tydligt och positivt sätt.
 • Ge tydlig, konkret, konstruktiv återkoppling som leder till utveckling.
 • Förstå vikten av att alltid följa upp.
 • Skapa tydlighet om ert fokus i verksamheten – kommunicera mål och visioner.
 • Ha och skaffa kraft till att ständigt utveckla och förändra rutiner och arbetssätt i vardagen.
 • Hitta vägar för dig att ständigt orka vara en bra coach/ledare både för dig själv och andra.

Att coacha grupper
Vi går igenom vilken skillnad det är mellan enskilda coachingssamtal och coaching i en grupp samt vad som är viktigt att tänka på för att nå fram till alla och hålla engagemanget uppe.

Praktik
Under hela kursen kommer vi att varva teori och praktik. Du får möjlighet att träna på att coacha i olika situationer och både ge och ta emot återkoppling. Antalet kursdeltagare är begränsat till 8, för att du ska hinna få just dina frågor belysta och besvarade.

Före kursen
Före kursen fyller du i ett frågeformulär så att vi kan anpassa kursen efter dina önskemål om vad just du känner att du vill få hjälp med!

Efter genomgången kurs finns möjlighet att köpa till personlig coachning.

Date posted: | Author: