Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 26 september 2019


Är det här du?
Det här är en kurs för dig som vill och vågar titta närmare på dig själv för att utveckla och stärka din egen person och kompetens. Administrativ personal, assistenter, sekreterare, projektledare, administrativa chefer och kundservicepersonal.

Innehåll:

 • Att sätta mål för din personliga utveckling – Var är du, och vart är du på väg?
 • Vilka är dina starka respektive svaga sidor och hur kan du bättre använda dem?
 • Självinsikt via personlig återkoppling – Hur ser din självbild ut och hur hänger den ihop med omvärldens bild av dig?
 • Att öka kunskapen om gruppdynamik.
 • Att förstå varandras olikheter och t o m bejaka dem.
 • Att våga bryta invanda mönster både hos dig själv och inom din arbetsgrupp för att finna effektivare och mer inspirerande arbetsformer.
 • Insikt om mänskligt beteende i allmänhet, i synnerhet ditt egna.
 • Medvetenhet om din kommunikativa kompetens och personliga framtoning.
 • Tillit till dig själv och din förmåga.
 • Klarhet och tydlighet i kontakten med omvärlden.
Carita af Ekenstam och Birgitta Jansson

Kursledare Carita af Ekenstam och Birgitta Jansson

Kursen bygger på olika träningsmoment, som fungerar som medel att uppnå ökad självinsikt och självförtroende, där t ex olika presentationsövningar är en väg till personlig utveckling.

Vi övar på att:

 • Göra små presentationer inför gruppen.
 • Ifrågasätta och uppmuntra.
 • Ge och ta emot kritik.
 • Föra givande och utvecklande samtal.
 • Lyssna aktivt, ställa belysande frågor och skapa dialog.
 • Argumentera.
 • Lösa problem i grupp.
 • Konfliktlösning.
 • Förmedla negativ information på ett vettigt sätt.
 • Ge och ta emot beröm.

Metod
För att var och en ska få så mycket individuell träning och återkoppling som möjligt, jobbar vi i små grupper. Under åren har vi lärt oss att ett moment som ger mycket är personlig återkoppling i enrum med kursledaren. För att utnyttja tiden maximalt är detta en internatkurs.

Hotellbokning
Detta är en internatkurs, när du gör din kursbokning gör du också automatiskt en hotellbokning på en natt. Skulle du behöva två nätter alternativt inte kunna bo där av någon anledning kontakta oss per telefon 08-26 46 02.

Date posted: | Author: