Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 26 april 2022


Ekonomikurs för administratörer

Ekonomikurs för administratörer

Är det här du?
Du arbetar idag med administration eller isolerade områden inom ekonomiavdelningen och vill få en ökad förståelse för ekonomiarbetet – såväl kameralt som affärsmässigt. Du saknar en ekonomisk utbildning och du vill skapa en kunskapsplattform för att kunna ta nya steg i karriären.

Det här får du:

 • En övergripande basutbildning om syfte och mål med ekonomifunktionen och hur den hänger ihop med företagets/organisationens affärsmässighet.
 • Övergripande kunskap om ekonomins grunder och specifika terminologi.
 • Kunskap om de olika flöden som tillsammans bildar bokföring. Guidning i ”italiensk” bokföring d v s dubbelbokföring.
 • Genomgång av lagar och förordningar.
 • Insikt om en traditionell ekonomifunktions uppbyggnad.
 • Översikt och genomgång av de olika rapporter som används för ekonomisk styrning.
 • Förklaringar om hur man tar fram en årsredovisning.
 • Inblick i budgetarbetet.
 • Övergripande genomgång av hur man kan analysera ovanstående punkter.
 • Två intensiva, roliga och sprängfyllda dagar med mycket användbar kunskap.

Efter kursen har du:

 • En övergripande förståelse för ekonomifunktionen.
 • Fått en ökad förståelse för varför du ska göra vissa saker.
 • Lättare att prioritera dina arbetsuppgifter eftersom du förstår helheten.
 • En ökad säkerhet i att utföra olika ekonomiska arbetsuppgifter.
 • Möjlighet att ta på dig mer avancerade arbetsuppgifter.
 • Roligare,då du fått många grundbegrepp förklarade.
Peter Rooslien

Peter Rooslien, kursledare på Ekonomikurs för administratörer

Kursledare är Peter Rooslien.
”Jag har arbetat som controller, ekonomichef och VD i små, medelstora och stora företag i Sverige. Dessutom har jag en arbetsperiod från Skattemyndigheten, numera Skatteverket, som kommer väl till pass från gång till annan.
Idag arbetar jag som konsult i Rooslien Ekonomikonsult AB och för Mercuri Kongress. Uppdragen består till huvudsaklig del av management- och ekonomistyrningsfrågor. Som ekonom har jag insett betydelsen av en hög kvalité på redovisning och rapportering. En högkvalitativ rapportering utgör en bra grund för de beslut som skall fattas inom ramen för ekonomisk styrning i företag/organisationer. Utbildning och utbildningstillfällen är energikällor såväl kompetensmässigt som socialt och kontaktnätsskapande. Att utbyta kunskap och erfarenhet är ett välkommet avbrott i den dagliga verksamheten. För mig som kursledare är detta ett ovärderligt tillfälle att dela med mig av de erfarenheter, både positiva och negativa, jag har samlat på mig under åren. Dessutom får jag ta del av dina erfarenheter och frågeställningar. Super!
Varmt välkommen till två roliga och intensiva dagar!

Det går inte längre att göra bokningar på det här evenemanget

Date posted: | Author: