Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 03 mars 2016


Det här är en kurs för dig som jobbar som assistent, administratör, koordinator, sekreterare, eller receptionist, för dig som har många olika arbetsuppgifter och uppdragsgivare.

Planering och samordning för administratörer

Planering och samordning för administratörer

Assistenten som kontakt- och samordningsperson
Vårt ”24/7-samhälle”, globaliseringen och den ständiga teknikutvecklingen gör att gränserna mellan arbetstid och ledig tid suddas ut allt mer. Du känner kanske att du skulle kunna bli än mer effektiv och professionell samt bättre utnyttja din egen kapacitet? Dessutom vill du hitta sätt som passar just dig för att strukturera, effektivisera och samordna.

Med andra ord – du vill utveckla din roll som kontakt – och samordningsperson.

Detta är en intensiv och inspirerande utbildning för dig som vill

 • få nya infallsvinklar på planering och samspel.
 • utveckla ditt eget sätt att planera och strukturera.
 • lära dig mer om människors olikheter.
 • tydliggöra vilka mål som styr ditt arbete.
 • jobba med en realistisk servicenivå.
 • vet hur du på ett bättre sätt kan nå fram med ditt budskap.
 • hitta former för att lägga energi på rätt saker vid rätt tillfälle.
 • få idéer om hur du kan jobba smartare.
 • få kunskap om de senaste skrivreglerna – det som var fel igår kan vara rätt idag.
 • få tips, råd och idéer om hur du kan förbättra såväl effektivitet som samspel på just din avdelning.
 • finna ditt personliga ”recept” för återhämtning.

Under kursen kommer du att arbeta med att kartlägga och reflektera över ditt sätt att arbeta och vara.  Du får tillfälle att analysera olika situationer som handlar om effektivitet, service och samspel. Du lämnar sedan kursen med en personlig och realistisk handlingsplan.

Välkommen till en utbildning som du kommer att minnas och ha praktisk nytta av!

Du träffar två experter, Carita af Ekenstam (planering, samordning och kommunikation) och Lotten Bergman (svenska språket).

Carita Af Ekenstam

Carita Af Ekenstam

Lotten Bergman

Lotten Bergman


Det går inte längre att göra bokningar på det här evenemanget

Date posted: | Author: