08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Det här är en kurs för dig som jobbar som assistent, administratör, koordinator, sekreterare, eller receptionist, för dig som har många olika arbetsuppgifter och uppdragsgivare.

Planering och samordning för administratörer

Planering och samordning för administratörer

Assistenten som kontakt- och samordningsperson
Vårt ”24/7-samhälle”, globaliseringen och den ständiga teknikutvecklingen gör att gränserna mellan arbetstid och ledig tid suddas ut allt mer. Du känner kanske att du skulle kunna bli än mer effektiv och professionell samt bättre utnyttja din egen kapacitet? Dessutom vill du hitta sätt som passar just dig för att strukturera, effektivisera och samordna.

Med andra ord – du vill utveckla din roll som kontakt – och samordningsperson.

Detta är en intensiv och inspirerande utbildning för dig som vill

 • få nya infallsvinklar på planering och samspel.
 • utveckla ditt eget sätt att planera och strukturera.
 • lära dig mer om människors olikheter.
 • tydliggöra vilka mål som styr ditt arbete.
 • jobba med en realistisk servicenivå.
 • vet hur du på ett bättre sätt kan nå fram med ditt budskap.
 • hitta former för att lägga energi på rätt saker vid rätt tillfälle.
 • få idéer om hur du kan jobba smartare.
 • få kunskap om de senaste skrivreglerna – det som var fel igår kan vara rätt idag.
 • få tips, råd och idéer om hur du kan förbättra såväl effektivitet som samspel på just din avdelning.
 • finna ditt personliga ”recept” för återhämtning.

Under kursen kommer du att arbeta med att kartlägga och reflektera över ditt sätt att arbeta och vara.  Du får tillfälle att analysera olika situationer som handlar om effektivitet, service och samspel. Du lämnar sedan kursen med en personlig och realistisk handlingsplan.

Välkommen till en utbildning som du kommer att minnas och ha praktisk nytta av!

Du träffar två experter, Carita af Ekenstam (planering, samordning och kommunikation) och Lotten Bergman (svenska språket).

Carita Af Ekenstam

Carita Af Ekenstam

Lotten Bergman

Lotten Bergman