Evenemangsdetaljer

 • Datum:

Vill du genomföra bättre och effektivare möten?

Effektivare möte med Mercuri Kongress

Det här är en kurs som vi genomför hos er, utifrån era förutsättningar och era möten. Riktlinjen är ca en halv dag och mellan fem och femton deltagare.

Som alla vet, har vi på kort tid utvecklat vår mötesteknik till att bli helt digital. Nu hoppas vi på att vi kan ta tillvara allt det positiva vi lärt oss och samtidigt fortsätta utveckla arbetssättet.

Vi har under flera års tid kartlagt vad som påverkar vår effektivitet på jobbet, och enligt nästan 2000 deltagare är de vanligaste tidstjuvarna:

 1. Svårt att säga nej
 2. Blir ofta avbruten
 3. För långa och många möten

Den tidstjuv som varje år hamnar i topp 5 är, nummer 3, För långa och för många möten och än mer i dagsläget!

Idag arbetar vi i snitt 7,1 timmar per dag. Av denna tid deltog vi innan pandemin i planerade möten nästan två timmar. Fokustiden (tid då vi arbetar koncentrerat) var 1 timme per dag. När vi frågar om det finns något som man vill disponera om av sin dag, är det vanligaste svaret minska mötestiden och öka fokustiden.

Under pandemin har tiden som vi tillbringar i möten ökat, spontanmötena i korridoren och överhörningen vi normalt sett har på arbetsplatsen har försvunnit för många och i gengäld blivit till möten via Teams eller andra mötesverktyg. Den här utbildningen tar fasta på att minska mötestiden genom ökad effektivitet, för att kunna öka fokustiden, så att vi får mer gjort!

Effektivare möten med Mercuri KongressKunskap och verktyg för att ett bättre möte
Här får du kunskap och energi som syftar till att råda bot på, för många, för långa och för oengagerade möten. Kursen ger inspiration, kunskap och verktyg till att verkligen göra så, som de allra flesta vet att man borde göra;) och dessutom övning i att fundera två gånger på vad du säger ja till!

Vi jobbar med:

 • Strukturer för lyckade och effektiva möten.
 • Allas våra olika personligheter, att dra nytta av gruppmedlemmarnas olikheter och förstås, och att i möjligaste mån anpassa mötet efter deltagarna.
 • Ökad medvetenhet om allt runt i kring själva mötet, mandat, möjligheter och begränsningar.
 • Vad skall jag alltid tänka på som mötesledare, eller den som kallar till mötet, före, under och efter mötet.
 • Vad jag skall jag alltid tänka på som mötesdeltagare, före, under och efter mötet.
 • ”Hybridmöten” ställer än större krav på såväl mötesledare som deltagare, vad måste vi tänka på?
 • Vi går igenom hur du håller och skapar online möten som är engagerande och meningsfulla.
 • Att skapa möten med energi, tips och tricks.
 • Att följa upp, dokumentera, (t ex i OneNote eller i andra smarta kanaler) och utvärdera olika typer av möten
 • Vikten av att följa upp och utvärdera mötet

Välkommen att kontakta Ingegerd Hedberg på telefon 0708-113546 eller gör en intresseanmälan, så pratar vi mer om vad ni vill förbättra, och gör ett anpassat förslag!

 

Date posted: | Author: