08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Vill du genomföra bättre och effektivare möten?

Effektivare möte med Mercuri Kongress Den här kursen är för dig som:

 • Tycker att det är för många och ibland för långa möten
 • Känner att du vill få inspiration och verktyg för att verkligen göra era möten annorlunda
 • Vill utveckla er mötesteknik, såväl struktur och teknik som själva genomförandet

Det är så lätt att bli hemmablind och göra som vanligt, trots att vi vet att det skulle kunna bli både mer effektivt och effektfullt om vi gjorde lite annorlunda. Och nu känner du att det är dags!

Vi har under flera års tid kartlagt vad som påverkar vår effektivitet på jobbet, och enligt nästan 2000 deltagare är de vanligaste tidstjuvarna:

 1. Svårt att säga nej
 2. Blir ofta avbruten
 3. För långa och många möten

Effektivare möten med Mercuri KongressStatistik om vår arbetsdag mätt under 2016
Idag arbetar vi i snitt 7,11 timmar per dag.  Av denna tid deltar vi i planerade möten i 1,59 timmar. Fokus-tiden (tid då vi arbetar koncentrerat) är 1 timme per dag. När vi frågar om det finns något som man vill disponera om av sin dag, är det vanligaste svaret minska mötestiden och öka fokus-tiden.
Den här utbildningen tar fasta på just detta.

Kunskap och verktyg för att ett bättre möte
Här får du kunskap och energi som syftar till att råda bot på, för många, för långa och för oengagerade möten. Kursen ger inspiration, kunskap och verktyg till att verkligen göra så, som de allra flesta vet att man borde göra;) och dessutom övning i att fundera två gånger på vad du säger ja till!

Vi jobbar med: 

 • Strukturer för lyckade och effektiva möten
 • Allas våra olika personligheter, hur jag förhåller mig och drar nytta av gruppmedlemmarnas olikheter och förstås, hur bär jag mig åt för att nå fram till alla?
 • Ökad medvetenhet om allt runt i kring själva mötet, mandat, möjligheter och begränsningar
 • Vad  skall jag alltid tänka på som mötesledare, eller den som kallar till mötet, före, under och efter mötet
 • Vad jag skall jag alltid tänka på som mötesdeltagare, före, under och efter mötet
 • Att veta mer om morgondagens teknik, uppdatering om de nya sätten att kommunicera via t ex Slack och Teams
 • Att skapa möten med hög grad av energi, tips och tricks
 • Att följa upp, dokumentera, (t ex i OneNote eller i andra smarta kanaler) och utvärdera olika typer av möten
 • Vikten av att alltid följa upp och utvärdera mötet är något vi kommer att tjata en del om 😉

Effektfulla möten med Mercuri KongressFöre kursen:
Eftersom det finns en stor mängd olika sorters möten, så får du besvara ett frågeformulär med vilken typ av möten du främst jobbar med och vad just du vill utveckla och träna på. På så sätt kan vi anpassa utbildningen  efter dina önskemål.

Under kursdagen får du genomföra olika sorters möten, du kommer att få mycket återkoppling på just ditt sätt att leda och delta i ett möte från både deltagare och kursledning.
Vi är två kursledare med olika kompetens så att du ska få så många personliga och goda råd som möjligt. För att du ska få maximal kunskap, träning och återkoppling har vi valt att begränsa deltagarantalet till 12

Kursledare:
Jan Winstedt, utbildningskonsult med inriktning på effektivitet och planering sedan 2006.
Ingegerd Hedberg, VD Mercuri Kongress och konsult med inriktning på möten, kundbemötande och kommunikation.

Vill du att vi kommer till er och genomför ett anpassat upplägg av den här kursen? Det vill vi gärna, kontakta Ingegerd på ingegerd@mercuri-kongress.se eller 0708-113546.