Evenemangsdetaljer

 • Datum:

Vi kommer till er!

Här kan ni ”plocka ihop” er egen kurs.
Kurslängden kan variera från en halv till tre dagar, beroende på vad ni vill uppnå och vilka förutsättningar som finns och hur många personer det berör.

Det vi alltid gör, är att skicka ett frågeformulär till alla deltagare före kursen, så att vi kan anpassa innehållet.

Syfte
Att ge er personal, kunskap, verktyg och inspiration till att skapa och bibehålla ett gott arbetsklimat. Att tillsammans definiera hur ni ska ta tillvara varandras kunskaper och olikheter på bästa sätt. Att stärka såväl enskilda medarbetare som gruppen i sin helhet när det gäller kommunikation och självinsikt, allt för att öka effektivitet och välmående.

Att jobba för att arbetsklimatet håller även under regniga;) och kanske framförallt, under stressiga dagar.

Före utbildningen
Förberedande möte tillsammans med er, för att planera och prioritera specifikt innehåll för utbildningen. Vi kommer till er eller så tar vi ett telefon/skype möte.

Utformning av frågeformulär till alla deltagare/chefer vad de främst vill få ut av utbildningen, för maximal anpassning.

  Exempel på programpunkter i en teamträning

 • Kärnkvaliteter – vilka är våra styrkor och vilka är våra fallgropar? Och hur kan vi utmana oss själva för att ständigt utvecklas.
  Det som inte utvecklas avvecklas….
 • Självinsikt via reflektion och personlig återkoppling – Hur ser er självbild ut och hur hänger den ihop med omvärldens bild?
 • Att våga bryta invanda mönster för att finna effektivare och mer inspirerande arbetsformer
 • Skapa större medvetenhet om vars och ens kommunikativa kompetens och personliga framtoning
 • Olika personers sätt att kommunicera – tips och tankar för att verkligen nå fram till varandra
 • Konflikthantering – att lösa samarbetsfrågor på ett konstruktivt sätt
 • Ta Inget För Givet – värderingar och ”korridorssnack” – hur har vi det?
 • Teameffektivitet – hur kan vi stötta och utveckla varandra – Känslor smittar och vikten av att skapa och behålla en hög energinivå
 • Presentationsteknik – tips, råd och träning om struktur och framförande
 • Det enda konstanta är förändring -”Framtids-spaning” var vill ni vara om ett år respektive fem år? Vi spånar kring vision, såväl personligt som arbetsmässigt, och om hur vi hanterar förändring i gruppen.
 • Utbildning och påminnelse om positivt proaktivt bemötande – hur gör vi? Tips och råd om positiva uttryckssätt, frågeteknik, aktivt lyssnande, tonfall, olika tips att tänka på i kommunikationen.
 • ”Leendets magi” – att hantera svåra situationer, beroende på fakta, attityd och beteende

Alla ovanstående ämnen kan med fördel

Plats
Anvisas av er, alternativt hjälper vi till med det.

Konferensrummet behöver ha dagsljus och möjlighet till u-bordssittning för ? personer, två blädderblock och whiteboardtavla och uppkoppling.

Metod
Vi jobbar med diskussions-föreläsningar, träning, grupparbeten och reflektion och nära dialog. Vår grundsyn är att det ska vara roligt och utmanande att gå på en utbildning. Vårt mål är att alla ska lämna utbildningen med redskap som ni har praktisk nytta av, en stärkt grupp-känsla som leder till ökad effektivitet och glädje.

Investering
Det beror självklart på vilken omfattning vi talar om och om vi ska hjälpa till med lokaler, hur många kursledare som behövs.

Ett riktpris per heldag för en kursledare inklusive förberedelse, frågeformulär och kursmaterial är SEK 27 500 exklusive resor och eventuellt hotell för kursledaren.

Efter utbildningen
Skickar vi ett påminnelsevykort till deltagarna och ett uppföljande samtal med er som beställt utbildningen och någon slags sammanfattande dokumentation.

Ser fram emot att talas vid!

Ingegerd Hedberg

Date posted: | Author: