08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Kurs i minnesteknik med träning – en halv dag plus en halv dag med den tvåfaldiga världsmästaren Jonas von Essen i samarbete, med Mercuri Kongress.

Förändra ditt liv genom att lära dig hur du kan minnas allt du vill!

Nyttan med minnesteknik är egentligen obegränsad. Var kreativ och hitta dina egna sätt att använda tekniken!
Din kursledare Jonas von Essen kommer att gå igenom de användningsområden som är mest relevanta och även berätta om hur han gör för att minnas alla kurser han läser på universitetet utantill och för all evig framtid…
Eftersom Jonas är tvåfaldig världsmästare i minnesträning och utbildar sig till gymnasielärare i historia och matematik är han en utmärkt pedagog och kommer att hjälpa dit att hitta ditt sätt att minnas.

Jonas von Essen - kurs i minnestenik hos Mercuri Kongress

Jonas von Essen, kursledare

Under det första tillfället, genomgång av tekniken, din personliga tillämpning, sedan går du hem och tränar.
Vid det andra tillfället så träffar du Jonas ytterligare en halv dag när du får hjälp att komma vidare och se till att minnestekniken blir en naturlig färdighet för dig.

Det är bara som mest 12 personer per kurs för att just du ska kunna utveckla din minnesteknik.

Minnesteknik bygger på träning och åter träning!

Du kan använda minnesteknik när det gäller olika typer av kunskap:

  • Lära dig tal och presentationer utantill
  • Kunna ett företags värdeord, visioner, uppdrag eller avtal
  • Minnas ett helt ämne, en kurs, eller en bok utantill

Minnesteknik är också bra i typiska vardagssituationer när det t ex gäller:

  • Mobilnummer, och ja det är en bra träning även om du har allt i din mobil:), olika koder och förstås, namn!

Om du vill förbättra din teknik att göra bra och effektiva att-göra-listor rekommenderar vi vår utbildning Kurs i effektivitet och planering. Det är betydligt smidigare att använda sig av mobilappar, notes eller t.o.m. papper för det ändamålet.

Om du har behov eller intresse av att lära dig ett särskilt ämne är det ett utsökt hjälpmedel. Kanske vill du lära dig regentlängder, när Sveriges kungar steg upp på tronen, eller lista på amerikanska presidenter, eller som Jonas, plugga in alla svaren till Trivial Pursuit!