Evenemangsdetaljer

Detta evenemang slutade den 28 oktober 2016


Kurs i minnesteknik med träning – en halv dag plus en halv dag med den tvåfaldiga världsmästaren Jonas von Essen i samarbete, med Mercuri Kongress.

Förändra ditt liv genom att lära dig hur du kan minnas allt du vill!

Nyttan med minnesteknik är egentligen obegränsad. Var kreativ och hitta dina egna sätt att använda tekniken!
Din kursledare Jonas von Essen kommer att gå igenom de användningsområden som är mest relevanta och även berätta om hur han gör för att minnas alla kurser han läser på universitetet utantill och för all evig framtid…
Eftersom Jonas är tvåfaldig världsmästare i minnesträning och utbildar sig till gymnasielärare i historia och matematik är han en utmärkt pedagog och kommer att hjälpa dit att hitta ditt sätt att minnas.

Jonas von Essen - kurs i minnestenik hos Mercuri Kongress

Jonas von Essen, kursledare

Under det första tillfället, genomgång av tekniken, din personliga tillämpning, sedan går du hem och tränar.
Vid det andra tillfället så träffar du Jonas ytterligare en halv dag när du får hjälp att komma vidare och se till att minnestekniken blir en naturlig färdighet för dig.

Det är bara som mest 12 personer per kurs för att just du ska kunna utveckla din minnesteknik.

Minnesteknik bygger på träning och åter träning!

Du kan använda minnesteknik när det gäller olika typer av kunskap:

  • Lära dig tal och presentationer utantill
  • Kunna ett företags värdeord, visioner, uppdrag eller avtal
  • Minnas ett helt ämne, en kurs, eller en bok utantill

Minnesteknik är också bra i typiska vardagssituationer när det t ex gäller:

  • Mobilnummer, och ja det är en bra träning även om du har allt i din mobil:), olika koder och förstås, namn!

Om du vill förbättra din teknik att göra bra och effektiva att-göra-listor rekommenderar vi vår utbildning Kurs i effektivitet och planering. Det är betydligt smidigare att använda sig av mobilappar, notes eller t.o.m. papper för det ändamålet.

Om du har behov eller intresse av att lära dig ett särskilt ämne är det ett utsökt hjälpmedel. Kanske vill du lära dig regentlängder, när Sveriges kungar steg upp på tronen, eller lista på amerikanska presidenter, eller som Jonas, plugga in alla svaren till Trivial Pursuit!

Det går inte längre att göra bokningar på det här evenemanget

Date posted: | Author: