08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure 2015 "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Service är inte en handling,
det är en känsla."

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure 2015

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure 2017
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure 2015

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure 2016
Alexander Bard, talare Business & Pleasure 2017 "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure 2016
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure 2016
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Bli chef över din tid

Under utbildningen jobbar vi med att skapa ett nytt arbetssätt och samtidigt träna på hur det nya flödet skall fungerar för just dig.

Vi jobbar med dina riktiga arbetsuppgifter dvs  att du strukturerar, prioriterar och planerar dina ordinarie arbetsuppgifter under utbildningen.

Vi synliggör din verklighet med hjälp av bland annat era tekniska hjälpmedel. Då större delen av deltagarna på utbildningen jobbar i Microsoft miljö med Outlook och OneNote är det stort fokus på dessa system.
För dig som använder andra system, exempelvis Notes, Google etc hjälper vi dig individuellt med att anpassa ditt arbetssätt utifrån den befintliga tekniken.

Dag 1

Nya möjligheter och utmaningar med dagens teknik kräver nya sätt att tänka och arbeta.

Är det här du?

Du känner att det är dags nu att i lugn och ro få jobba igenom din arbetssituation, för att helt enkelt hinna mer och må bättre.

Under den här utbildningen jobbar vi med:

 • Tidsanalys – hur använder du din arbetsvecka?
 • Hur uppnår du högre kvalitet på din arbetstid?

Beslutsfattande

 • Varje dag fattar vi mellan 2500-10 000 beslut.
 • Förhalningsbeteende – en mänsklig företeelse.
 • Beslutsfattande – workshop kring förhalning och ”Gör det NU”- beteende.

Planering & prioritering

 • Tidstjuvar
 • Prioriteringsmodell – vad tillför värde?
 • Tidsinvestering – hur mycket av det du gör tillför värde? Diskussion och gemensam träning.
 • Verktyg för planering.

Motverka stress genom att planera

 • Vad händer i kroppen när du är stressad?
 • Hur märker andra att du är stressad?
 • Vad kan du göra för att förebygga stress i din vardag?

Dag 2

Struktur – hjärnan gillar ordning och reda.

 • Varför skall vi ha en bra struktur?
 • Vad är en bra struktur?
 • Fysisk struktur på din arbetsplats.
 • Elektronisk struktur.

Praktiskt arbete med struktur

 • Hantering av ditt mejlprogram.
 • Bygga en effektiv struktur.
 • Olika möjligheter för att hitta i din struktur.
 • LEAN (5S)
 • Praktiskt arbete.

Team – effektivitet

 • Riktlinjer för mejlkommunikation.
 • Smartphone – när förväntas du vara tillgänglig? Gruppdiskussion.
 • Arbeta effektivt i öppen kontorsmiljö och i projektteam.
 • Effektivare möten – typ av möte, syfte, roller och ansvar.

Vilka fallgropar finns och hur undviker du dom?
Vi diskuterar i grupp vad vi gjort under dagarna och du får med dig en checklista hem som du kan ha till hjälp dig i ditt dagliga arbete.

Jan Winstedt - kurs i planering och effektivitet

Jan Winstedt, kursledare

Kom ihåg att ta med din dator till kursen.

Personlig uppföljning
Jag kombinerar förstås teori med praktiska övningar där du får en mängd välbeprövade verktyg för att jobba än mer effektivt. Dina nya kunskaper kan du sedan applicera direkt i din dagliga verksamhet. Uppföljningen i form av telefon-coaching sker ca 2-4 veckor efter kursen och ingår i den ordinarie kursavgiften.
Då går vi tillsammans igenom hur du tillämpat de förändringar du kände att du vill genomföra och du får tillfälle ställa konkreta frågor utifrån din arbetsplats och situation. Genomgången tar ungefär en halvtimme.

Vill du köpa till att jag kommer till din arbetsplats och coachar dig? Det gör jag mer än gärna, låt oss tala om det när vi träffas!


Sök direkt eller välj sida!
Responsive Menu Pro Image
Meny & sök