08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure 2015 "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Service är inte en handling,
det är en känsla."

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure 2015

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure 2017
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure 2015

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure 2016
Alexander Bard, talare Business & Pleasure 2017 "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure 2016
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure 2016
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Coachande ledarskap är att inse vad man själv kan förändra för att få andra att göra det man vill att de ska göra. Att hjälpa andra att hitta sin egen inre drivkraft och motivation genom att anpassa eller ändra på sitt eget sätt att vara utifrån person och situation.

Är det här du?
Det här är kurs för dig som arbetar som chef, arbetsledare, teamledare eller projektledare. Du vill få handfasta tips, tankar och idéer som du direkt kan gå hem och använda i ditt dagliga arbete.

Kursledare Carita Af Ekenstam

Kursledare Carita Af Ekenstam

Innehåll
Du får lära dig grunderna för vad som är coaching och i vilka situationer du kan använda hela eller delar av ett coachande förhållningssätt. Du får tips, konkreta verktyg och mycket praktisk träning för att bli bättre på att coacha / leda och hjälpa individer/grupper att framtidsfokusera, tydliggöra mål, motivera/engagera och lösa problem eller finna nya uppslag.

”Ledarskap för oss är ett praktiskt hantverk som kräver mod, kunskap, energi och förmåga att kommunicera.”

Därför kommer vi att jobba med:

 • Förstå grunden i hur man coachar – nå andra människor där de är.
 • Sälja in tankar och idéer.
 • Leda möten med hjälp av coaching.
 • Lyssna på fler nivåer och hålla fokus.
 • Titta närmare på dig själv och din kommunikationsstil.
 • Hjälpa andra att hitta sin egen drivkraft och motivation.
 • Ställa kraftfulla frågor och utforska även det som inte är helt uppenbart.
 • Uppmuntra och fokusera på det positiva.
 • Styra samtal, sammanfatta och gå framåt mot önskat mål.
 • Att situationsanpassa coachingen för att nå fram till olika personlighetstyper.
 • Ställa krav på ett tydligt och positivt sätt.
 • Ge tydlig, konkret, konstruktiv återkoppling som leder till utveckling.
 • Förstå vikten av att alltid följa upp.
 • Skapa tydlighet om ert fokus i verksamheten – kommunicera mål och visioner.
 • Ha och skaffa kraft till att ständigt utveckla och förändra rutiner och arbetssätt i vardagen.
 • Hitta vägar för dig att ständigt orka vara en bra coach/ledare både för dig själv och andra.

Att coacha grupper
Vi går igenom vilken skillnad det är mellan enskilda coachingssamtal och coaching i en grupp samt vad som är viktigt att tänka på för att nå fram till alla och hålla engagemanget uppe.


Sök direkt eller välj sida!
Responsive Menu Pro Image
Meny & sök