08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Jobbar ni tillsammans
eller bara samtidigt?"

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure
Alexander Bard, talare Business & Pleasure "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017
Ingegerd Hedberg

Kursledare Ingegerd Hedberg

Är det här du?
En fortsättningskurs i att vara kundmedveten.

Det handlar fortfarande om god service, kundmedvetenhet, samarbete, professionell samtalshantering och vett & etikett på kontoret.

Du är serviceinriktad och duktig på att hantera även besvärliga samtal, men du vill fortsätta att utvecklas. Du har gått Telefonister och Receptionister i världsklass steg 1. Du vill också arbeta vidare med att påverka företagets ansikte utåt och vill få hjälp med hur du gör för att ytterligare öka kundmedvetenheten internt, både vad gäller informationsflödet till växel och reception och telefondisciplin.

Vi arbetar vidare med allt du kan göra för att:

 • Vara en telefonist/receptionist i världsklass.
 • Höja blicken och se med andra ögon på ditt arbete dig själv och ditt företag.
 • Driva dina tankar och idéer om kundnytta och god service internt.
 • Skapa positiva avtryck i så väl interna som externa möten.
 • Fortsätta utvecklas som telefonist/receptionist och människa.
 • Påverka din omgivning till att se kundservice som ett konkurrensmedel i verkligheten och inte bara i tal.
 • Lära känna dina styrkor och bli mer medveten om din egen personlighet och ditt sätt att kommunicera.
 • Använda dig själv och dina kunskaper på ett optimalt sätt.

Före kursen besvarar du ett frågeformulär om dina och din chefs förväntningar från denna investering. Målet är att var och en av alla kursdeltagarna ska gå hem med verktyg som påverkar och inverkar.

Det här får du:

 • Fortsatt utbildning i vad du bör tänka på och göra i växel och reception.
 • Kunskap om hur man kan påverka människor positivt.
 • Träning och åter träning på olika typiska situationer du upplever i ditt dagliga arbete.
 • Idéer för hur du kan samarbeta bättre och göra din stämma hörd för att öka kundmedvetenheten internt.
 • Ökad medvetenhet och kunskap om hur du fungerar och kommunicerar samt hur du kan anpassa din kommunikation.
 • Hjälp att se dig själv med kundens ögon.
 • Fortsatt inspiration till att ständigt vara en telefonist/receptionist i världsklass.

Till dig som står för den här investeringen:
Vår målsättning är att den här investeringen verkligen leder till ökad effektivitet i växel och reception men även att ert företags kundmedvetenhet och telefonpolicy blir ännu bättre. En bra utbildning renderar i en åtgärdslista/aktivitetsplan. Alla vet vi hur lätt det kan vara att den blir liggandes, eftersom det är så mycket när man kommer hem efter att ha varit borta från arbetet. Vi hoppas att du kan ta dig tiden att stötta och följa upp din medarbetare efter kursen. Kunskap och inspiration är en färskvara och behöver uppmuntras!

Här kan du läsa mer om Telefonister och Receptionister i världsklass steg 1.