08-26 46 02
info@mercuri-kongress.se
Timmervägen 13, 167 55 Bromma

Utbildningar i effektivitet, kundservice, försäljning och engelska.

Gustaf Josefsson, talare Business & Pleasure 2015 "Fail fast and cheap, Alla behöver kompetensutveckla sig var 6:e vecka.
Tillbringa en liten stund varje vecka
med att lära dig något nytt."
"Service är inte en handling,
det är en känsla."

Christer Olsson, talare på Business & Pleasure 2015

"Jag kostar på mig att misslyckas" Olof Röhlander, talare på Business & Pleasure 2017
"Ta korta micropauser ofta"
Telefonister på kurs!
"73% av Sveriges arbetskraft har
checkat ut. 16 % är engagerade
och arbetar med passion och tar initiativ.
Vem är du?"
Erik Fernholm, talare på Business & Pleasure 2015

"För varje missnöjd kund du
pratar med finns det
ytterligare 23 där ute!"

Lisa Ekström, talare Business & Pleasure 2016
Alexander Bard, talare Business & Pleasure 2017 "Digga kunden"
"Millenials älskar
äkta engagemang."
Frida Boisen, talare Business & Pleasure 2016
"För att vara frisk måste man anstränga sig." Clas Malmström, talare Business & Pleasure 2016
"Ibland måste man stänga en dörr för att kunna öppna en ny!" Tobias Karlsson, talare Business & Pleasure 2017

Fortsättningskurs för dig som gått Personlig kompetensutveckling steg 1.

Det här får du?

 • Personlig kompetensutveckling är en livslång resa och man behöver ständigt ta nya steg.
 • En gedigen grund där Personligt Ledarskap står för att du tar ansvar för den du är och de beslut du fattar, såväl privat som yrkesmässigt.
 • Att i olika situationer kunna förmedla ditt budskap på ett professionellt och kraftfullt sätt.
 • Leda möten på ett effektivt och tidsbesparande sätt.
 • Mental träning för att kunna hantera stress och därigenom öka möjligheterna för ett utvecklande yrkesliv.

Innehåll

Kursledare Carita af Ekenstam

Kursledare Carita af Ekenstam

 • Uppföljning av steg 1
  Vad har hänt sedan sist – vad har gått bra/mindre bra och varför?
 • Personligt Ledarskap – ett uttryck vi tittar närmare på utifrån
  – Vilja/Lust/Motivation
  – Ansvar
  – Beslutsfattande
  – Effektivitet och planering
  – Uthållighet och motivationssvackor
  – Tekniker som hjälper dig på vägen till ett mer ”fullständigt” liv
 • Mötesteknik
  – Effektivitet, vad avgör egentligen om en grupp är effektiv?
  – Hur bör gruppmöten utformas för att spara tid och ge maximalt utdelning
  – Träning och återkoppling
 • Rädsla, Oro, Stress – det som förminskar eller hindrar dig – är viktiga bitar att titta närmare på. Vi arbetar vidare med tekniker för mental träning, avslappning och meditation för att var och en ska kunna hitta sitt sätt att bli mer närvarande och därmed också mer kraftfull.

Vi övar på att:

 • Bli uppmärksammad och argumentera för dina idéer.
 • ”Sälja” sig själv och sina budskap på ett professionellt sätt.
 • Leda och bidra till möten och göra dem framgångsrika och intressanta.
 • Uttrycka sig snabbt och tydligt under stressade former.
Kursledare Birgitta Jansson

Kursledare Birgitta Jansson

Vi fortsätter således att arbeta med att skaffa sig en ökad insikt om sin egen personlighet och hur den fungerar tillsammans med andra, samt ökad medvetenhet om sin kommunikativa kompetens och personliga framtoning, tillit till sig själv och sin förmåga. Dessutom en ökad klarhet och tydlighet i kontakten med omvärlden.

Framför allt handlar det om att utveckla en starkare inre säkerhet!

Hotellbokning Detta är en internatkurs, när du gör din kursbokning gör du också automatiskt en hotellbokning på en natt. Skulle du behöva två nätter alternativt inte kunna bo där av någon anledning kontakta oss per telefon 08-26 46 02.


Sök direkt eller välj sida!
Responsive Menu Pro Image
Meny & sök